Geld doneren

Je kunt ons helpen met een donatie. Dat kan een algemene donatie zijn of een donatie aan een geldinzamelactie van iemand. Als je wilt doneren, klik je op de 'Doneer nu' knop. 

Het kan zijn dat er beloningen ingesteld zijn om je te bedanken voor je donatie. Afhankelijk van je gekozen bedrag krijg je ook iets terug voor je donatie!

Het doneren gaat als volgt:

  • klik op 'Doneer nu'
  • vul het bedrag in dat je wilt doneren (het minimum bedrag is 5 euro) of klik op een van de donatieknoppen met beloningen als die er zijn
  • vul je naam en e-mailadres in
  • kies de manier waarop je wilt betalen. Dat kan met iDEAL, creditcard, PayPal, Maestro of Bancontact/Mr Cash 

Aan het verwerken van de donaties zijn kosten verbonden van de bank en de zogenaamde 'payment provider'. Daarom wordt aan donateurs gevraagd 40 eurocent extra bij te dragen aan het doel voor deze kosten.

Nadat je hebt gedoneerd, ontvang je een e-mail met de bevestiging van de ontvangst van je donatie. In deze mail zit ook een betaalbewijs dat je kunt downloaden. Handig voor je eigen administratie of misschien de administratie van het bedrijf waar je werkt. 

Zijn er fiscale voordelen aan mijn gift?
Wij hebben een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Om die reden gelden er de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels 
  • Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl

Hoe komt jouw geld bij ons terecht?
Het bedrag dat je online doneert wordt via payment provider Buckaroo geïncasseerd. Buckaroo keert dit bedrag met aftrek van hun kosten en de kosten van de bank uit aan de Stichting Derdengelden Online Fondsenwerving (de transactiekosten die 40 eurocent per donatie bedragen). Via de derdengelden rekening van deze stichting worden vervolgens maandelijks deze inkomsten met aftrek van de kosten van Kentaa (voor het verzorgen van het platform en aanvullende dienstverlening) uitgekeerd aan het doel (8,5% incl. BTW van donatiebedrag).